EM_REPLACESEL

Uygulama belirtilen metinle bir düzenleme denetimi geçerli seçim için bir em_replacesel iletisi gönderir.

Em_replacesel fCanUndo (bool) wParam; =        / / yerine geri lpszReplace olabilir olup olmadığını belirten bayrak (lpctstr) lParam; =  / / dizge metin işaretçisi 

 

Parametreleri

fCanUndo
WParamdeğeri. Değiştirme işlemini geri alınabilir olup olmadığını belirtir. Bu true ise, işlem geri alınabilir. Bu false ise, işlem alınamaz.
lpszReplace
LParamdeğeri. Yeni metni içeren bir boş sonlandırılmış dize işaretçisi.

Dönüş değerleri

Bu ileti bir değer döndürmüyor.

Açıklamalar

Em_replacesel mesaj düzenleme denetimindeki metnin yalnızca bir bölümünü değiştirmek için kullanın. Tüm metni değiştirmek için wm_settext mesaj kullanın.

Geçerli seçim ise, de?i?tirme metni düzeltme işareti geçerli konumda eklenir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

wm_settext denetimleri düzenleyin, Denetim iletilerini düzenlemek,

Index