EM_SETSEL

Bir uygulama, bir düzenleme denetimine karakter aralığı seçmek için bir em_setsel iletisini gönderir.

Em_setsel wParam (wparam) (INT) nStart; =    / / başlangıç konumunu lParam (lparam) (INT) nEnd; =      / / Pozisyon bitiş 

 

Parametreleri

nStart
WParamdeğeri. Seçimin başlangıç karakter konumu belirtir.
nEnd
Seçim bitiş karakter konumunu belirtir.

Dönüş değerleri

Bu ileti bir değer döndürmüyor.

Açıklamalar

Seçim tamamen ilk 64 K'dan büyük değilse, bir zengin metin düzenleme denetimi ileti em_exsetsel kullanın.

NStart parametresi 0 ve nEnd parametresi –1, düzenleme denetimindeki tüm metin seçilir. NStart –1 ise, herhangi bir geçerli seçimi kaldırılır. Şapka büyük iki değer nEnd ve nStart tarafından belirtilen seçimin sonuna yerleştirilir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Denetimleri düzenleyin, Denetim iletileri düzenleme, em_getsel, em_replacesel, em_scrollcaret, em_exsetsel

Index