EM_EMPTYUNDOBUFFER

Bir uygulama, bir düzenleme denetimine geri al bayrağı sıfırlamak için bir em_emptyundobuffer iletisi gönderir. Düzenleme denetimi içindeki bir işlem geri alınabilir her geri al bayrağı ayarlandı.

 Em_emptyundobuffer wParam = 0; / / kullanılır; sıfır lParam olmalıdır = 0; / / kullanılır; sıfır olmalıdır 

 

Parametreleri

Bu iletinin herhangi bir parametre vardır.

Dönüş değerleri

Bu ileti bir değer döndürmüyor.

Açıklamalar

Her bir wm_settext ya da em_sethandle mesaj düzenleme denetimi alır Geri Al bayrak otomatik olarak sıfırlanır.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Denetimleri düzenleyin, Denetim iletileri düzenleme, em_canundo, em_sethandle, em_undo, wm_settext

Index