EM_UNDO

Uygulama son düzenleme denetimi işlemini geri almak için bir em_undo iletisini gönderir.

Em_undo wParam = 0; / / kullanılır; sıfır lParam olmalıdır = 0; / / kullanılır; sıfır olmalıdır 

 

Parametreleri

Bu iletinin herhangi bir parametre vardır.

Dönüş değerleri

Tek satırlı düzenleme denetimi için dönüş değeri her zaman doğrudur. Geri alma işlemi başarısız olursa geri alma işlemi başarılı ya da yanlış bir çok satırlı düzenleme denetimi için dönüş değeri true ise.

Açıklamalar

Bir geri alma işlemi geri alınabilir. Örneğin, ilk em_canundo iletisi silinen metni geri ve orada olduğu sürece hiçbir müdahalede düzenleme işlemini yeniden ikinci em_canundo ileti metni kaldırın.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

em_canundo denetimleri düzenleyin, Denetim iletilerini düzenlemek,

Index