DM_GETDEFID

Bir uygulama bir iletişim kutusu varsayılan düğme denetimi tanıtıcısı almak için bir DM_GETDEFID iletisi gönderir.

DM_GETDEFID 

 

Parametreleri

Bu iletinin herhangi bir parametre vardır.

Dönüş değerleri

Varsayılan basma düğmesi varsa, dönüş değeri yüksek sıralı word değeri DC_HASDEFID ve alt sıra word denetimin tanımlayıcısını içerir. Aksi takdirde, dönüş değeri sıfırdır.

Açıklamalar

DefDlgProc işlevinin bu iletiyi işler.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

İletişim kutuları genel bakış, iletişim kutusu iletilerini, DefDlgProc, DM_SETDEFID

Index