DefDlgProc

Varsayılan ileti işleme bir uygulama tanımlı iletişim kutusu sınıfına ait bir pencere yordamı için DefDlgProc işlevini yürüten.

lresult DefDlgProc) hwnd  hDlg, / / işlemek için iletişim kutusuUINTMsg, / / mesajwparamwParam, / / ilk mesajı parametresilparamlParam / / saniye iletisi parametresi);
 

Parametreleri

hDlg
İletişim kutusunu tanımlar.
Msg
İleti numarası belirtir.
wParam
Ek message özgü bilgileri belirtir.
lParam
Ek message özgü bilgileri belirtir.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri ileti işleme sonucu belirtir ve gönderilen mesaj bağlıdır.

Açıklamalar

Pencere yordamı için iletişim kutusunda önceden tanımlı sınıfı DefDlgProc işlevidir. Bu yordam, ileti iletişim kutusunda yordamına ileten ve işleme iletişim kutusunu yordamı yanlış olarak döndüren iletileri için varsayılan yürüten iç işlem iletişim kutusu sağlar. Genellikle özel pencere işlemleri için kendi özel iletişim kutuları oluşturma uygulamaları a DefDlgProc , varsayılan ileti işleme dışarı taşımak yerine DefWindowProc işlevini kullanın.

Uygulamaları özel iletişim kutusu sınıfları bir wndclass yapısı ile ilgili bilgileri doldurarak ve sınıf RegisterClass işleviyle kayıt oluşturun. Bazı uygulamalar yapısı önceden tanımlanmış iletişim kutusunun adını belirterek GetClassInfo işlevini kullanarak doldurun. Bu gibi durumlarda uygulamaları en az lpszClassName üye kayıt önce değiştirin. Her durumda, wndclass cbWndExtra üye için bir özel iletişim kutusu sınıfı en az ayarlanmalıdır DLGWINDOWEXTRA.

DefDlgProc işlevi gerekir değil denilen bir iletişim kutusu yordam tarafından; yapmak kadar özyinelemeli yürütme sonuçları.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanın.
Unicode:Unicode ve ANSI sürümleri Windows NT olarak uygulanır.

Ayrıca bkz:

İletişim kutuları genel bakış, iletişim kutusundaki işlevler, DefWindowProc, GetClassInfo, RegisterClass, wndclass

Index