İletişim kutusundaki işlevler

Aşağıdaki işlevler, iletişim kutuları ve denetimler iletişim kutuları içinde oluşturmak ve yönetmek için kullanılır.

CreateDialog
CreateDialogIndirect
CreateDialogIndirectParam
CreateDialogParam
DefDlgProc
İletişim kutusu
DialogBoxIndirect
DialogBoxIndirectParam
DialogBoxParam
DialogProc
EndDialog
GetDialogBaseUnits
GetDlgCtrlID
GetDlgItem
GetDlgItemInt
GetDlgItemText
GetNextDlgGroupItem
GetNextDlgTabItem
IsDialogMessage
MapDialogRect
MessageBox
MessageBoxEx
SendDlgItemMessage
SetDlgItemInt
SetDlgItemText
MessageBoxIndirect

Index