İletişim kutusu iletileri

Aşağıdaki iletileri iletişim kutuları ve denetimler iletişim kutuları içinde oluşturmak ve yönetmek için kullanılır.

DM_GETDEFID
DM_REPOSITION
DM_SETDEFID
WM_CTLCOLORDLG
WM_CTLCOLORMSGBOX
WM_ENTERIDLE
WM_GETDLGCODE
WM_INITDIALOG
WM_NEXTDLGCTL

Index