CBN_SELENDCANCEL

Kullanıcı bir öğeyi seçer ama sonra başka bir denetimi seçer veya iletişim kutusunu kapatır cbn_selendcancel bildirim iletisi gönderilir. Bu kullanıcının başlangıç seçimi göz ardı gösterir. Açılan kutunun üst pencere wm_command ileti yoluyla bu bildirim iletisi alır.

Cbn_selendcancel idComboBox = (int) LOWORD(wParam);  / / tanımlayıcı açılan kutu hwndComboBox (hwnd) lParam; =       / / işleme açılan kutu için 

 

Açıklamalar

CBS_SIMPLE stili açılan kutuda, cbn_selendcancel bildirim iletisi gönderilmez. cbn_selendok bildirim iletisini hemen önce her cbn_selchange bildirim iletisi gönderilir.

Pencere stili genişletilmiş WS_EX_NOPARENTNOTIFY için açılan kutuyu belirtilirse, cbn_selendcancel bildirim iletisi gönderilmez.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Açılan kutular genel bakış, Birleşik giriş kutusu iletileri, cbn_selchange, cbn_selendok, wm_command

Index