CBN_SELENDOK

Kullanıcı bir liste öğesi seçer veya bir öğe seçer ve listeyi kapatır cbn_selendok bildirim iletisi gönderilir. Bu kullanıcının seçimi işlenecek olduğunu belirtir. Açılan kutunun üst pencere wm_command ileti yoluyla bu bildirim iletisi alır.

Cbn_selendok idComboBox = (int) LOWORD(wParam);  / / tanımlayıcı açılan kutu hwndComboBox (hwnd) lParam; =       / / işleme açılan kutu için 

 

Açıklamalar

CBS_SIMPLE stili açılan kutuda, önce hemen her cbn_selchange bildirim iletisi cbn_selendok bildirim iletisi gönderilir.

Pencere stili genişletilmiş WS_EX_NOPARENTNOTIFY için açılan kutuyu belirtilirse, cbn_selendok bildirim iletisi gönderilmez.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Açılan kutular genel bakış, Birleşik giriş kutusu iletileri, cbn_selchange, cbn_selendcancel, wm_command

Index