Şapka işlevleri

Aşağıdaki işlevler belirliyorsanız düzeltme işaretleri ile kullanılır.

CreateCaret
DestroyCaret
GetCaretBlinkTime
GetCaretPos
HideCaret
SetCaretBlinkTime
SetCaretPos
ShowCaret

Index