GetCaretPos

Şapka'nın konumu, istemci koordinatlarında, kopyalar GetCaretPos işlevi belirtilen için noktası yapısı.

bool GetCaretPos ()  LPPOINT  lpPoint / / adres yapısının koordinatları almak için);
 

Parametreleri

lpPoint
İşaretçi şapka istemci koordinatları alacak olan noktası yapısı.

Dönüş değerleri

İşlev başarılı olursa, dönüş değeri sıfır.

İşlev başarısız olursa, dönüş değeri sıfırdır. Genişletilmiş hata bilgilerini için GetLastError.

Açıklamalar

Şapka pozisyonu hep şapka içeren pencereyi istemci koordinatları olarak verilir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

Belirliyorsanız düzeltme işaretleri genel bakış, şapka fonksiyonları, SetCaretPos, noktası

Index