GetCaretBlinkTime

GetCaretBlinkTime işlevi ters şapka'nın piksel için gereken milisaniye olarak geçen süre. Kullanıcı Denetim Masası'nı kullanarak bu değeri ayarlayabilirsiniz.

UINT GetCaretBlinkTime(VOID)

 

Parametreleri

Bu işlev parametre vardır.

Dönüş değerleri

İşlev başarılı olursa, dönüş değeri yanıp, milisaniye cinsinden süredir.

İşlev başarısız olursa, dönüş değeri sıfırdır. Genişletilmiş hata bilgilerini için GetLastError.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

Belirliyorsanız düzeltme işaretleri genel bakış, şapka işlevleri, SetCaretBlinkTime

Index