BM_SETSTATE

Bir uygulama, bir düğmenin vurgu durumunu değiştirmek için bir bm_setstate iletisi gönderir. Kullanıcı itti sanki düğme vurgulanır vurgu durumunu gösterir.

Bm_setstate wParam (wparam) fState; =   / / Devlet lParam vurgulamak = 0;                 / / kullanılır; sıfır olmalıdır 

 

Parametreleri

fState
WParamdeğeri. Düğmesi vurgulanmış olup olmadığını belirtir. true değeri, düğme vurgular. Herhangi bir vurgulama false değerini kaldırır.

Dönüş değerleri

Bu ileti her zaman sıfır döndürür.

Açıklamalar

Vurgulayarak, yalnızca bir düğme görünümünü etkiler. Onay durumu radyo düğmesini veya onay kutusunun bir etkisi yoktur.

Bir düğme, kullanıcı üzerine imleci konumlandırır ve presler ve sol fare düğmesini tutar, otomatik olarak vurgulanır. Kullanıcı fareyi serbest bıraktığında, vurgulama kaldırılır.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Düğmelerine genel bakış, düğme mesajları, bm_getstate, bm_setcheck