BM_GETSTATE

Uygulama düğmesini veya onay kutusunun durumunu belirlemek için bir bm_getstate iletisi gönderir.

Bm_getstate wParam = 0;     / / kullanılır; sıfır lParam olmalıdır = 0;     / / kullanılır; sıfır olmalıdır 

 

Parametreleri

Bu iletinin herhangi bir parametre vardır.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri, düğmeyi geçerli durumunu belirtir. Aşağıdaki bitmasks durumu hakkında bilgi ayıklamak için kullanabileceğiniz:

Değer Anlamı
0x0003 Onay durumu (radyo düğmeleri ve onay kutuları yalnızca) belirtir. bst_unchecked değeri, düğmenin işaretli olmadığından gösterir; düğmenin işaretli bst_checked değeri gösterir. Radyo düğmesi bir nokta vardır denetlenir; x içerdiğinde onay kutusunun işaretli. Onay durumu belirsiz BST_INDETERMINATE değeri gösterir (yalnızca BS_3STATE ya da BS_AUTO3STATE stil düğmesi varsa geçerlidir). Durumu belirsiz olduğunda üç durumlu onay kutusu soluk.
BST_CHECKED Düğmenin işaretli gösterir.
BST_FOCUS Odak durumunu belirtir. Sıfır dışında bir değere düğmesinin klavye odağını gösterir.
BST_INDETERMINATE Düğme durumu belirsiz olduğundan düğmesi soluk gösterir. Bu değer yalnızca BS_3STATE ya da BS_AUTO3STATE stil düğmesi varsa geçerlidir.
BST_PUSHED Vurgu durumunu belirtir. Sıfır dışında bir değere düğme vurgulanıncaya gösterir. Bir düğme, kullanıcı üzerine imleci konumlandırır ve presler ve sol fare düğmesini tutar, otomatik olarak vurgulanır. Kullanıcı fareyi serbest bıraktığında, vurgulama kaldırılır.
BST_UNCHECKED Düğmenin işaretli olduğunu gösterir. Sıfır dönüş değeri ile aynı.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Düğmelerine genel bakış, düğme mesajları, bm_getcheck, bm_setstate