BM_GETCHECK

Bir uygulama bir radyo düğmesini veya onay kutusunu onay durumunu almak için bir bm_getcheck iletisi gönderir.

Bm_getcheck wParam = 0;     / / kullanılır; sıfır lParam olmalıdır = 0;     / / kullanılır; sıfır olmalıdır 

 

Parametreleri

Bu iletinin herhangi bir parametre vardır.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri bir düğmeden oluşturulan bs_autocheckbox BS_AUTORADIOBUTTON, BS_AUTO3STATE, bs_checkbox, BS_RADIOBUTTON ile ya da BS_3STATE stil aşağıdakilerden biri olabilir:

Değer Anlamı
BST_CHECKED Düğme kontrol edilir.
BST_INDETERMINATE Düğme soluk, belirsiz bir devlet (yalnızca BS_3STATE ya da BS_AUTO3STATE stil düğmesi varsa geçerlidir) belirten.
BST_UNCHECKED Düğme seçili değildir

Başka bir stil düğmesi varsa, dönüş değeri sıfırdır.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Düğmelerine genel bakış, düğme mesajları, bm_getstate, bm_setcheck

Index