BM_SETCHECK

Bir uygulama bir radyo düğmesini veya onay kutusunu onay durumunu ayarlamak için bir bm_setcheck iletisi gönderir.

Bm_setcheck wParam (wparam) fCheck; = / / Devlet lParam check = 0;               / / kullanılır; sıfır olmalıdır 

 

Parametreleri

fCheck
WParamdeğeri. Onay durumunu belirtir. Bu parametre aşağıdaki değerlerden biri olabilir:
Değer Anlamı
BST_CHECKED Düğme kontrol için ayarlar.
BST_INDETERMINATE Gri için düğme durumu belirsiz bir durum gösteren ayarlar. Yalnızca BS_3STATE veya BS_AUTO3STATE stil düğmesi varsa, bu değeri kullanın.
BST_UNCHECKED Düğme denetlenmeyen için ayarlar

Dönüş değerleri

Bu ileti her zaman sıfır döndürür.

Açıklamalar

Bm_setcheck mesaj tuşlar üzerinde etkisi yoktur.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Düğmelerine genel bakış, düğme mesajları, bm_getcheck, bm_getstate, bm_setstate

Index