สร้างเมนู

คุณสามารถสร้างเมนูโดยใช้แม่แบบเมนูหรือฟังก์ชันการสร้างเมนู แม่แบบของเมนูโดยทั่วไปกำหนดไว้เป็นแหล่งข้อมูล เมนูแม่ทรัพยากรสามารถโหลดอย่างชัดเจน หรือกำหนดให้เป็นเมนูเริ่มต้นสำหรับคลาสหน้าต่าง คุณยังสามารถสร้างเมนูแม่ทรัพยากรแบบไดนามิกในหน่วยความจำ หัวข้อต่อไปนี้อธิบายการสร้างเมนูในรายละเอียด.

Index