หน้าต่างชั้นเมนู

คุณสามารถระบุเมนูเริ่มต้น เรียกว่าเมนูของคลาสเมื่อคุณลงทะเบียนคลาสหน้าต่าง เมื่อต้องการทำเช่นนั้น คุณกำหนดชื่อของทรัพยากรเมนูแม่แบบเพื่อสมาชิกlpszMenuNameของโครงสร้างของWNDCLASSที่ใช้ในการลงทะเบียนเรียน.

โดยค่าเริ่มต้น ทุกหน้าต่างจะถูกกำหนดคลาสเมนูสำหรับคลาสนี้หน้าต่างดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องโหลดเมนูอย่างชัดเจน และกำหนดให้แต่ละหน้าต่าง คุณสามารถแทนเมนูคลาส โดยการระบุหมายเลขอ้างอิงกับเมนูที่แตกต่างกันในการเรียกไปยังฟังก์ชันCreateWindowEx นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนเมนูของหน้าต่างหลังจากมันถูกสร้าง โดยใช้ฟังก์ชันSetMenu สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูคลาสหน้าต่าง.

Index