แสดงเมนู

หลังจากที่เมนูถูกโหลด หรือสร้าง จะต้องถูกกำหนดให้กับหน้าต่างก่อนที่ระบบจะสามารถแสดง คุณสามารถกำหนดเมนูได้ โดยการกำหนดเมนูคลาส สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่หน้าต่างคลาสเมนู คุณยังสามารถกำหนดเมนูให้หน้าต่าง โดยการระบุหมายเลขอ้างอิงไปยังเมนูเป็นพารามิเตอร์hMenuของCreateWindowหรือฟังก์ชันCreateWindowExหรือ โดยการเรียกฟังก์ชันSetMenu.

เมื่อต้องการแสดง เมนูทางลัดที่ใช้ฟังก์ชันTrackPopupMenuEx แสดงเมนูทางลัด หรือ ที่เรียกว่าเมนูแบบผุดขึ้นลอยหรือเมนูบริบท โดยทั่วไปเมื่อมีการประมวลผลข้อความWM_CONTEXTMENU.

ฟังก์ชันTrackPopupMenuเก่ายังคงได้รับการสนับสนุน แต่โปรแกรมประยุกต์ใหม่ควรใช้ฟังก์ชันTrackPopupMenuEx.