เกี่ยวกับเมนู

เมนูคือ รายชื่อของรายการเมนู คลิกที่รายการเมนูเปิดเมนูย่อย หรือทำให้โปรแกรมประยุกต์ที่จะดำเนินการคำสั่ง ส่วนต่อไปกล่าวถึงแง่มุมต่าง ๆ ของเมนู.

Index