เมนูทำลาย

ถ้ากำหนดให้กับหน้าต่างเมนู และหน้าต่างนั้นถูกทำลาย ระบบอัตโนมัติขัดเมนูและเมนูย่อยของ การเพิ่มหมายเลขอ้างอิงของเมนูและหน่วยความจำที่ว่าง โดยเมนู ระบบไม่อัตโนมัติทำลายเมนูที่ถูกกำหนดให้กับหน้าต่างไม่ โปรแกรมประยุกต์ต้องทำลายเมนูถูกมอบหมาย โดยการเรียกฟังก์ชันDestroyMenu มิฉะนั้น เมนูยังคงมีอยู่ในหน่วยความจำได้แม้หลังจากปิดแอปพลิเคชัน.

Index