GetWindowRect

Funkcia GetWindowRect načíta rozmery ohraničovacieho rámčeka zadané okno. Rozmery sú uvedené v obrazovkových súradniciach, ktoré sú relatívne vzhľadom na ľavom hornom rohu obrazovky.

BOOL GetWindowRect ( HWND  hWnd; / / spracovať do oknaLPRECTlpRect / / adresa štruktúru pre okno koordinuje);
 

Parametre

hWnd
Spracovať do okna.
lpRect
Smerník na RECT štruktúra, ktorá dostáva obrazovkových súradniciach rohy ľavom hornom a pravom dolnom časti okna.

Note:

Ak funkciu podarí, vrátená hodnota je nenulové.

Ak funkcia zlyhá, vrátená hodnota je nula. Získajte rozšírené informácie o chybách, volajte na číslo GetLastError.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Windows prehľad, okno funkcie, GetClientRect, RECT

Index