GetClientRect

Funkcia GetClientRect načíta súradnice oblasti okna klienta. Klient súradnice určiť ľavom hornom a dolnom rohu rohy do klientskej oblasti. Pretože klient súradnice sú vzhľadom na ľavý horný roh oblasti okna klienta, ktorého súradnice v ľavom hornom rohu sú (0,0).

BOOL GetClientRect ( HWND  hWnd; / / spracovať do oknaLPRECTlpRect / / adresa štruktúru pre klienta koordinuje);
 

Parametre

hWnd
Spracovať do okna ktorých klient súradnice musia byť obnovený.
lpRect
Smerník na RECT štruktúra, ktorá dostane klient súradnice. Doľava a hore členovia sú nulové. Členov správne a dole obsahujú šírky a výšky okna.

Note:

Ak funkciu podarí, vrátená hodnota je nenulové.

Ak funkcia zlyhá, vrátená hodnota je nula. Získajte rozšírené informácie o chybách, volajte na číslo GetLastError.

Poznámky

Windows CE: Panely príkazov sú zahrnuté do klientskej oblasti.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Windows prehľad, okno funkcie, GetWindowRect, RECT

Index