STN_CLICKED

STN_CLICKED oznámenia správa sa odošle, keď používateľ klikne na tlačidlo statické ovládaním, ktoré má SS_NOTIFY štýlu. Rodičovské okno Ovládací prvok dostane tohto hlásenia prostredníctvom WM_COMMAND správ.

STN_CLICKED
idStatic = (int) LOWORD(wParam);    / / identifikátor statické kontroly
hwndStatic = LOWORD(lParam) (HWND); / / zvládnuť statické kontroly 
 

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verziu 4.0 alebo novšiu.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Statické Prehľad ovládacích prvkov, statické kontrolu oznámenia správy, STN_DBLCLK, WM_COMMAND

Index