STN_ENABLE

STN_ENABLE oznámenia správa odosiela pri statických ovládací prvok je zapnuté. Statické kontroly musia mať SS_NOTIFY štýl toto hlásenie oznámenia. Rodičovské okno Ovládací prvok dostane tohto hlásenia prostredníctvom WM_COMMAND správ.

STN_ENABLE
idStatic = (int) LOWORD(wParam);    / / identifikátor statické kontroly
hwndStatic = LOWORD(lParam) (HWND); / / zvládnuť statické kontroly 
 

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verziu 4.0 alebo novšiu.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Statické Prehľad ovládacích prvkov, statické kontrolu oznámenia správy, STN_DISABLE, WM_COMMAND

Index