Posúvanie správou WM_CREATE bitová mapa

Keď WM_CREATE správu spracuje, požadovaných pre posúvanie premenných sú inicializované. Použitie CreateCompatibleDC funkciu vytvoriť kontext kompatibilné zariadenia (DC), CreateBitmap funkciu na vytvorenie bitovej mapy, a VybraťObjekt funkcia vyberte bitovú mapu pre systémy DC. Všimnite si, že kompatibilné DC je tiež známy ako pamäťou DC.

Načítava sa zariadenie špecifické informácie o zobrazovacieho zariadenia. Ak kompatibilný DC je vytvorený na obrazovke ako v príklade používa GetDeviceCaps funkcia mohol získať tieto informácie. Informácie obsahujú počet susediacich farieb bitov na pixel, počet rovín farieb a výška a šírka DC.

Index