WM_CREATE

WM_CREATE správa sa odošle, keď aplikácia vyžaduje, že okno vytvoriť volaním funkcie CreateWindowEx alebo CreateWindow . Okno postupu nového okna prijíma túto správu po vytvorení okna, ale predtým, než toto okno sa stane viditeľný. Správa odoslaná pred CreateWindowEx alebo CreateWindow funkcia vráti.

WM_CREATE lpcs = lParam (LPCREATESTRUCT); / / štruktúru s držiteľom dát na vytvorenie 
 

Parametre

lParam
Hodnota lParam. Smerník na štruktúru CREATESTRUCT , ktorý obsahuje informácie o okne vytváraný. Členmi CREATESTRUCT sú identické parametre CreateWindowEx funkcia.

Note:

Ak žiadosť postupy tejto správy, by sa mali vrátiť 0 naďalej vytvorenie okna. Ak žiadosť vráti –1, zničené okno a vráti funkcia CreateWindowEx alebo CreateWindow rukoväť NULL.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Windows prehľad okno správy CreateWindow, CreateWindowEx, CREATESTRUCT, WM_NCCREATE

Index