FreeResource

Funkcia FreeResource je zastaralý. Softvér sa poskytuje na zjednodušenie prenositeľnosť 16-bitových aplikácií systému Win32. Nie je potrebné pre aplikácie Win32 uvoľniť zdroje pod3/4a pomocou funkcie LoadResource . Zdroj získavaný LoadResource je automaticky uvoľniť pri modulu sa načítal z vyložené. Šetrite pamäť a zmenšiť veľkosť vášho procesu je pracovnej súpravy, však by uvoľnenie pamäte priradené akcelerátora tabuliek, bitové mapy, kurzory, ikony a menu volaním funkcie v nasledujúcej tabuľke.

Zdroj Uvoľnenie funkcie
Akcelerátor tabuľky DestroyAcceleratorTable
Bitová mapa OdstrániťObjekt
Kurzor DestroyCursor
Ikona DestroyIcon
Ponuka DestroyMenu

Pozri tiež

Zdroje prehľad funkcií zdrojov

Index