DestroyAcceleratorTable

Funkcia DestroyAcceleratorTable ničí tabuľku akcelerátora. Predtým, ako žiadosť zavrie, musia použiť túto funkciu na zničenie každú tabuľku akcelerátora, vytvorený pomocou funkcie CreateAcceleratorTable.

BOOL DestroyAcceleratorTable ( HACCEL  hAccel / / zvládnuť akcelerátora tabuľky);
 

Parametre

hAccel
Spracovať do tabuľky akcelerátora zničiť. Táto rukoväť musí vytvorený volaním funkcie CreateAcceleratorTable.

Note:

Ak funkciu podarí, vrátená hodnota je nenulové.

Ak funkcia zlyhá, vrátená hodnota je nula. Získajte rozšírené informácie o chybách, volajte na číslo GetLastError.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Klávesnice-prehlad urýchľovače, klávesnice urýchľovacích funkcií, CopyAcceleratorTable, CreateAcceleratorTable, LoadAccelerators, TranslateAccelerator

Index