GetMenuItemCount

Funkcia GetMenuItemCount určuje počet položiek v zadaná ponuka.

int GetMenuItemCount ( HMENU  hMenu / / zvládnuť menu);
 

Parametre

hMenu
Rukoväť rukoväť do ponuky preskúmajú.

Note:

Ak funkciu podarí, vrátená hodnota určuje počet položiek v ponuke.

Ak funkcia zlyhá, vrátená hodnota je –1. Získajte rozšírené informácie o chybách, volajte na číslo GetLastError.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Ponuky prehľad funkcií Menu GetMenuItemID

Index