GetMenuItemID

Funkcia GetMenuItemID načíta identifikátor položky ponuky položky ponuky nachádza na uvedenej pozícii v menu.

(UINT GetMenuItemID HMENU  hMenu; / / zvládnuť menuintinfiltrácii / / pozíciu položky ponuky);
 

Parametre

hMenu
Rukoväť na ponuku, ktorá obsahuje položku, ktorej identifikátor má byť obnovený.
infiltrácii
Určuje zero-based relatívnu pozíciu položky ponuky, ktorých identifikátor má byť obnovený.

Note:

Vrátená hodnota určuje identifikátor položky danej ponuky. Ak identifikátor položky ponuky hodnotu NULL alebo ak Zadaná položka sa otvorí vedľajšia ponuka, vrátená hodnota je 0xFFFFFFFF.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Ponuky prehľad funkcií Menu GetMenuItemCount

Index