Príkaz položky a položky že otvárať vedľajšie ponuky

Keď používateľ vyberie príkaz tovaru, systému odošle príkaz správu do okna, ktoré vlastní v ponuke. Ak príkaz položka nie je v ponuke okno , systému odošle hlásenie WM_SYSCOMMAND . V opačnom prípade ju odošle správu WM_COMMAND.

Spojené s každá položka ponuky otvorí vedľajšia ponuka je rukoväť na zodpovedajúce vedľajšiu ponuku. Pri ukázaní na takýto tovar, systém otvorí vedľajšia ponuka. Príkazová správa odosiela do okna vlastníka. Však systému odošle hlásenie WM_INITMENUPOPUP do okna vlastník pred zobrazením vedľajšiu ponuku. Môžete získať popisovač do vedľajšej ponuky súvisiace s položkou pomocou funkcie GetSubMenu alebo GetMenuItemInfo.

Menu bar zvyčajne obsahuje názvy, ale môže obsahovať aj príkaz položiek. Vedľajšia ponuka zvyčajne obsahuje príkaz položiek, ale môžu obsahovať aj položky, ktoré otvoriť vnorené submenu. Pridaním týchto položiek do submenu môžete vnoriť ponuky na ľubovoľnej hĺbke. Poskytovať vizuálne narážka pre užívateľa, systém automaticky zobrazí malá šípka vpravo text položky ponuky, ktorá sa otvorí vedľajšia ponuka.

Index