Správy a správy frontu správ

Tieto správy sa používa so správami a fronty správ.

WM_APP
WM_USER

Index