LBN_SETFOCUS

Aplikácia odošle hlásenie oznámenia LBN_SETFOCUS keď zoznamom dostane aktívneho prvku pomocou klávesnice. Rodičovské okno zozname dostane tohto hlásenia prostredníctvom WM_COMMAND správ.

LBN_SETFOCUS idListBox = (int) LOWORD(wParam);  / / identifikátor zoznamu poľa hwndListBox = lParam (HWND);       / / popisovača na zozname 
 

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Zoznam polí prehľad zoznamu poľa správy, LBN_KILLFOCUS, WM_COMMAND

Index