Ničí tabuľky akcelerátora

Predtým, ako žiadosť ukončí, musí zničiť akcelerátora tabuľky vytvorené v čase spustenia. Môže zničiť tabuľku akcelerátora a odstrániť z pamäte pri prechode rukoväť tabuľky s funkciou DestroyAcceleratorTable.

Index