Volanie funkcie TranslateAccelerator

Spracovať urýchľovače aplikácie (alebo vlákna) správa slučky musí obsahovať volanie funkcie TranslateAccelerator . TranslateAccelerator porovnáva úhozy na tabuľku akcelerátor, a ak zistí zhodu, prekladá úhozy do WM_COMMAND (alebo WM_SYSCOMMAND) správy. Funkcia potom odošle správu okno postupu. Parametre TranslateAccelerator funkcie zahŕňajú rukoväť do okna, že hlásenia WM_COMMAND rúčka akcelerátora tabuľky používa k prekladu urýchľovače a smerník na štruktúru MSG obsahujúce správy z front. Nasledujúci príklad ukazuje, ako volať TranslateAccelerator z do správy vedenia.

zatiaľ čo (GetMessage (amp; msg, (HWND) NULL, 0, 0)) {/ / skontrolovať akcelerátora úderov. 
 
  if (!.TranslateAccelerator (hwndMain, / / popisovača na prijímanie okno haccel, / / zvládnuť aktívne akcelerátora tabuľky & msg)) / čísiel, adries pre správu dát {
    TranslateMessage(&msg); 
    DispatchMessage(&msg); 
  } 
} 
 

Index