Dialógové okno pole postup

Dialógové okno pole postup je podobný postup okno v tomto systéme odosiela správy na konania, v ktorom má informácie, ktoré sa poskytujú alebo úlohy vykonávať. Na rozdiel od okna postupu, dialógové okno pole konania nikdy zavolá funkciu DefWindowProc . Namiesto toho ju vráti Boolovská hodnota TRUE ak je spracováva správu alebo FALSE, ak nie je.

Každý dialógové okno pole postup má nasledovný formulár:

BOOL APIENTRY DlgProc (hwndDlg, správy, wParam, lParam) HWND hwndDlg; 
UINT správa; 
WPARAM wParam; 
LPARAM lParam; 
{prepínač (správa) {/ / miesto správu prípadov tady. 
 
        predvolené: vráti FALSE; 
    } 
} 
 

Postup parametre slúžia na rovnaký účel ako v okne režimu parametrom hwndDlg dostávajú okno rukoväť dialógového okna.

Väčšina dialógovom poli postupy proces WM_INITDIALOG správy a WM_COMMAND odosielajú kontroly, ale proces niekoľko prípadných iných správ. Ak dialógové okno pole postup nespracováva správu, musí vrátiť FALSE na priame systému na spracovanie správy interne. Jedinou výnimkou tohto pravidla je WM_INITDIALOG správy. Dialógové okno pole postup musí vrátiť pravda priame systému na ďalšie spracovanie WM_INITDIALOG správy. V každom prípade postup musí nevyžadujú DefWindowProc.

Index