DialogBoxParam

DialogBoxParam funkcia vytvorí modálnym dialógovým oknom z prostriedok dialógové okno pole Šablóna. Pred zobrazením dialógového okna, prechádza funkciu definovanom aplikáciou hodnotu dialógové okno pole postup ako lParam parameter WM_INITDIALOG správy. Jedna aplikácia môže použiť túto hodnotu na inicializáciu ovládacie prvky dialógového okna.

int DialogBoxParam ( HINSTANCE  hInstance; / / spracovávať na aplikáciu stupňaLPCTSTRlpTemplateName; / / identifikuje dialógovom poli šablónaHWNDhWndParent; / / zvládnuť vlastník oknaDLGPROClpDialogFunc; / / ukazovateľ do dialógového poľa postupLPARAMdwInitParam / / Inicializačná hodnota);
 

Parametre

hInstance
Identifikuje inštanciu modulu ktorých spustiteľný súbor obsahuje dialógové okno pole Šablóna.
lpTemplateName
Identifikuje dialógové okno pole Šablóna. Tento parameter je buď ukazovateľa reťazec zakončený znakov, ktorý určuje názov dialógového okna pole Šablóna alebo Celočíselná hodnota, ktorá určuje zdrojový identifikátor dialógového okna pole Šablóna. Ak parameter určuje identifikátor prostriedku jeho Rozdeli slovo musí byť nula a jeho nízka-order slovo musí obsahovať identifikátor. MAKEINTRESOURCE makro môžete použiť na vytvorenie tejto hodnoty.
hWndParent
Identifikuje vlastní dialógové okno.
lpDialogFunc
Ukazovateľ postupu dialógové okno pole. Ďalšie informácie o dialógovom okne blok postupe nájdete v časti DialogProc.
dwInitParam
Určuje hodnotu prejsť do dialógového okna v parametri lParam správy WM_INITDIALOG.

Note:

Ak funkciu podarí, vrátená hodnota je hodnota parametra nResult stanovených vo výzve na EndDialog funkciu použiť na ukončenie dialógového okna.

Ak funkcia zlyhá, vrátená hodnota je –1. Získajte rozšírené informácie o chybách, volajte na číslo GetLastError.

Poznámky

Funkcia DialogBoxParam používa funkciu CreateWindowEx na vytvorenie dialógového okna. DialogBoxParam potom odošle hlásenie WM_INITDIALOG (a WM_SETFONT správu) Ak šablóna určuje štýl DS_SETFONT postupu dialógové okno pole. Funkcia zobrazí dialógové okno (nezávisle od, či šablóna určuje štýl WS_VISIBLE), zakáže vlastník okno a začína svoju správu nabíjaciu stanicu na získanie a odoslanie správy o dialógovom okne.

Keď dialógové okno pole postup zavolá funkciu EndDialog , DialogBoxParam ničí dialógového okna, končí správy slučky, umožňuje vlastníkom okno (ak je už zapnutý) a vráti hodnotu parametra nResult špecifikuje dialógové okno pole postup pri volaní EndDialog.

Systém Windows 95 a novší:Systém môže podporovať maximálne 255 ovládacie prvky dialógového okna pole šablónu. Ak chcete umiestniť viac ako 255 ovládacie prvky v dialógovom okne, vytvoriť ovládacie prvky v WM_INITDIALOG manipulátor hlásení skôr ako umiestnenie v šablóne.

Windows CE: Nie všetky štýly sú podporované v štruktúre DLGTEMPLATE v dialógovom okne Šablóny uvedené parametra lpTemplateName .

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.
Unicode:Implementovaný ako Unicode, ANSI verzia v systéme Windows NT.

Pozri tiež

Dialógové okná prehľad Dialog Box funkcie, CreateWindowEx, DialogBox, DialogBoxIndirect, DialogBoxIndirectParam, DialogProc, EndDialog, MAKEINTRESOURCE, WM_INITDIALOG, WM_SETFONT

Index