Dialógové okná

Dialógové okno je dočasný okno aplikácia vytvorí získavať užívateľského vstupu. Aplikácia zvyčajne používa dialógové okná na vyzvanie používateľa ďalšie informácie pre príkazy. Dialógové okno zvyčajne obsahuje jeden alebo viac ovládačov (podriadené okná), ktoré používateľa vstúpi do textu, rozhodne možnosti alebo usmerňuje činnosť príkazu.

Index