CopyCursor

CopyCursor funkcia skopíruje kurzor.

(HCURSOR CopyCursor HCURSOR  pcur / / zvládnuť kurzor na kopírovanie);
 

Parametre

pcur
Rukoväť na kurzor na skopírovanie.

Note:

Ak funkciu podarí, vrátená hodnota je rúčka duplicitné kurzor.

Ak funkcia zlyhá, vrátená hodnota je NULL. Získajte rozšírené informácie o chybách, volajte na číslo GetLastError.

Poznámky

CopyCursor funkcia umožňuje aplikácie alebo knižnica (DLL) získať popisovač kurzor tvaru vo vlastníctve iného modulu. Potom ak modul je uvoľnený, žiadosť je stále schopní používať tvar kurzora.

Pred uzavretím, žiadosť musí volať funkciu DestroyCursor voľného systémové prostriedky súvisiace s kurzorom.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Kurzory prehľad funkcií kurzor, CopyIcon, DestroyCursor, GetCursor, SetCursor, ShowCursor