GetCursor

Funkcia GetCursor načíta rukoväť na aktuálny kurzor.

HCURSOR GetCursor(VOID) 

Parametre

Táto funkcia má žiadne parametre.

Note:

Vrátená hodnota je rukoväť na aktuálny kurzor. Ak neexistuje žiadna kurzor, vrátená hodnota je NULL.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Kurzory prehľad funkcií kurzor SetCursor

Index