Kontrola správ

Tieto správy používajú s ovládacími prvkami.

WM_GETFONT
WM_SETFONT

Index