WM_GETFONT

Aplikácia odošle správu o WM_GETFONT na ovládací prvok na načítanie písiem, s ktorými pracuje v súčasnosti kontrolu jeho text.

WM_GETFONT wParam = 0; / / neboli použité, musia byť nula lParam = 0; / / nepoužíva, musí byť nula 
 

Parametre

Táto správa nemá žiadne parametre.

Note:

Vrátená hodnota je rukoväť na písmo použité kontroly alebo NULL, ak kontrola používa typ písma systému.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Prehľad kontroly, kontrolných správ, WM_SETFONT

Index