CBN_KILLFOCUS

CBN_KILLFOCUS oznámenia správa sa odošle, keď zoznamom stráca aktívneho prvku pomocou klávesnice. Rodičovské okno rozbaľovacie pole dostane tohto hlásenia prostredníctvom WM_COMMAND správ.

CBN_KILLFOCUS idComboBox = (int) LOWORD(wParam);  / / identifikátorom kombinované pole hwndComboBox = lParam (HWND);       / / zvládnuť rozbaľovacie pole 
 

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Prehľad polí so zoznamom rozbaľovacie pole správy, CBN_SETFOCUS, WM_COMMAND

Index