Znak vsuvky blikať čas

Uplynutý čas v milisekundách, vyžaduje, aby Invertovať podľa znaku vsuvky nazýva, blikať čas. Podľa znaku vsuvky začne blikať ako vlákno, ktoré vlastní front hlásení bol správy čerpadlo spracovanie správ.

Užívateľ si môže nastaviť blikať čas vsuvka pomocou ovládacieho panela a aplikácie by mali rešpektovať nastavenia, ktoré používateľ nastavil. Aplikáciu môžete určiť podľa znaku vsuvky blikať čas pomocou funkcie GetCaretBlinkTime . Ak píšete aplikácia, ktorá umožňuje používateľovi blikať dĺžku časového, ako napríklad apletu Ovládací Panel použiť funkciu SetCaretBlinkTime stanoviť miera blikania čas zadaný počet milisekúnd.

Flash čas je uplynutý čas v milisekundách, požadovaných pre zobrazenie, prevráťte a obnoviť podľa znaku vsuvky displej. Flash čas vsuvka je dvakrát toľko ako časový interval blikania.

Index