GetCaretBlinkTime

Funkcia GetCaretBlinkTime vráti uplynutý čas v milisekundách, vyžaduje, aby Invertovať podľa znaku vsuvky pixelov. Užívateľ si môže nastaviť túto hodnotu pomocou ovládacieho panela.

UINT GetCaretBlinkTime(VOID)
 

Parametre

Táto funkcia má žiadne parametre.

Note:

Ak funkciu podarí, vrátená hodnota je blikať čas v milisekundách.

Ak funkcia zlyhá, vrátená hodnota je nula. Získajte rozšírené informácie o chybách, volajte na číslo GetLastError.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Prehľad vsuvky, vsuvky funkcie SetCaretBlinkTime

Index