Pomocou tlačidiel

Nasledujúce vysvetliť ako vykonať nasledujúce úlohy:

Index