BN_UNHILITE

BN_UNHILITE oznámenia správa sa odošle, keď vrcholom musia byť odstránené z tlačidla. Rodičovské okno tlačidlo dostane tohto hlásenia prostredníctvom WM_COMMAND správ.

BN_HILITE 
 

BN_UNHILITE je rovnaký ako hlásenia BN_UNPUSHED.

Poznámkanbsp; Toto hlásenie oznámenia sa poskytuje kvôli kompatibilite s aplikáciami napísaný pre 16-bitové verzie systému Windows staršie ako verzia 3.0. Aplikácie Win32 používať tlačidlo štýl BS_OW&NERDRAW a DRAWITEMSTRUCT štruktúra pre túto úlohu.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verzia 2.0 alebo novšia.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Prehľad tlačidlá, tlačidlo správy, BN_HILITE, BN_UNPUSHED, DRAWITEMSTRUCT, WM_COMMAND, WM_DRAWITEM

Index