Tlačítka

Tlačidlá je obdĺžnika, ktorý obsahuje definovanom aplikáciou text (značka), ikonu alebo bitovú mapu, ktorá udáva, aké tlačidla robí, keď ho užívateľ vyberie. Tlačidlu PTT môže byť jedným z dvoch štýlov: normy alebo predvolené, ako ich vymedzuje konštánt, BS_PUSHBUTTON a BS_DEFPUSHBUTTON. Štandardné tlačidlá sa zvyčajne používa, ak chcete spustiť operáciu. Keď užívateľ klikne dostane aktívneho prvku pomocou klávesnice. Predvolené tlačidlo push, na druhej strane sa zvyčajne používajú na uviesť najbe nejšie alebo predvolený výber. Je to, že používateľ môže zvoliť jednoduchým stlačením tlačidla enter keď dialógové okno má vstupné zameranie.

Keď používateľ klikne na tlačidlo push (z buď štýl), dostane aktívneho prvku pomocou klávesnice. Systém odošle tlačidlo rodičovské okno WM_COMMAND správa, ktorá obsahuje kód upozornenia BN_CLICKED . V reakcii na dialógovom okne zvyčajne zatvorí a vykonáva operácie indikované tlačidla.

Index